• Hooikiep
 • Elemententuin
 • Boswal
 • Spitkeet en wandelpad
 • Boswal
 • Poele van Boele
 • Het Oog
 • Schooltuin
 • Schooltuin
 • Bankje
 • Spitkeet
 • Spitkeet en wandelpad
 • Speeltoestel
 • Rustpunt

WELKOM IN HET CURRINGHERVELD!

Over het gebied

Ten westen van de stad Groningen ligt Kornhorn

Het Curringherveld is een van de parels in het Westerkwartier. Het gebied is een uniek en oud cultuurlandschap, waarin de mens een grote hand heeft gehad. Het gebied is vrij toegankelijk met tal van activiteiten en bezienswaardigheden.

Natuurgebied
In 1997 kreeg Staatsbosbeheer het Curringherveld in eigendom. Samen met de bewoners van het dorp is een plan gemaakt voor een multifunctioneel gebied, het is zo ingericht dat de geschiedenis weer tot leven kwam. Het Curringherveld is een mini dwarsdoorsnede van het landschap van het Westerkwartier. Het gebied is 6 ha groot en is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

Stichting Curringherveld
Sinds 2001 is het gebied in beheer bij stichting Curringherveld. Vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het beheer, de educatie en de recreatie. De stichting zet zich in voor de versterking van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden.

De naam Curringherveld…

De naam Curringherveld werd ontleend aan het boek ‘Van Curringhe en Korhoenders, een geschiedenis van Kornhorn’, van de stichting Historie Kornhorn, uit 1994. De naam ‘Curringhe Horne‘ werd voor het eerst genoemd in een stuk uit circa 1600. Op 4 december 1692 doen belijdenis in de kerk te Doezum: Jan Hemkes en Antie Faeckes, eheluiden, uit de Curringhorne. Op 28 mrt. 1706 doet belijdenis in de kerk te Grootegast: Anke Fockes huisvrouw van Eme Peters in de Kurringhorn. In het kerkregister van Noordwijk zijn genoemd Tijmen Idskes en Grietjen Jenties, echte-luide, op 1 mei 1718 met attestatie uit Curringhorn. De naam De Kornhorn valt pas in 1808. In 1828 bracht een schoolmeester te Doezum Curringhe in verband met de jacht op korhoenders omdat ‘dit wild hier in menigte verkeerde’…

Lees meer –>

Het laatste nieuws…

Partners van het Curringherveld

Staatsbosbeheer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

De Groene Borg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Kornhorn Vitaal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Stichting CenHek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Aankomende evenementen…

Geen evenementen gevonden!