Beheer en Onderhoud (archief)

21 april 2009 - Boomplantdag op de Akkers. Vanmorgen hebben de vrijwilligers 135 struiken en bomen geplant in een strook van 80 bij 6 meter aan de achterzijde van de Akkers langs het nieuwe Sporenpad. Het plantgoed, dat al circa 6 jaar oud is, is afkomstig uit Gytsjerk in Fryslan waar het 5 jaar geleden was geplant als z.g.n. 'Bosplantsoen' door Landschapsbeheer Friesland. Door woningbouw en herplanting moest het bestand gedund worden en de boompjes werden ons 'om niet' ter beschikking gesteld door mw. Wietske Schotanus, die wij hierbij van harte bedanken voor dit fraaie bosplantsoen-pakket bestaande uit o.a. ruwe berk, zwarte els, sleedoorn, hazelaar, meidoorn, liguster, zoete kers, vogelkers, hondsroos, lijsterbes, vlier en gelderse roos...

Bedankt Freerk en tot ziens!

En de Akker, gisteravond nog perfect geploegd en in n werkgang gegd door Jeen Stienstra, werd ingezaaid met 'Verwilderingsbloemen':

Dit mengsel bestaat uit een nog indrukwekkender aantal soorten! Hier volgt een uitputtende opsomming en als nog maar een kwart hiervan opkomt mogen we ons hiermee waarschijnlijk al gelukkig prijzen: duizendblad, agrimonie, bolderik, sneeuwdeken, witte dille, engelwortel, hondskamille, leeuwenbek, goudsbloem, korenbloem, muurbloem, wilde cichorei, fuchsia, meisjesogen, ridderspoor, anjer, vingerhoedplant, satijnbloem, zonnehoed, slangenkruid, kokardenbloem, witte walstro, echte walstro, vogelogen, zomerazaleas, gipskruid, nachtviool, scheefbloem, woekerbloem, judaspenning, blauwe vlas, rode vlas, rode wederik, wilde malve, echte kamille, reukloze kamille, vergeet-mij-niet, liefdesbos, juffertje-in-t-groen, teunisbloem, klaproos, kleine bevernel, zonnehoed, salie, zeepkruid, anjer silene, dagkoekoeksbloem, viool n andere soorten....!


22 november 2008 - Natuurwerkdag Curringherveld. Wilgen knotten, tenen bundelen, elzenhout stapelen en een takkenril aanleggen; er is keihard gewerkt. Organisator Klaas Frankes kon bijna niet geloven dat we (met 16 personen) z veel gedaan hadden. Het was snertweer en er was dan ook heerlijke 'home-made' snert van Ettie met broodjes en koffie. Mooie dag!


4 december 2007 - Een foto van de groenbemester bladrammenas op de akkers; het gewas staat er prachtig 'vol' aaneengesloten bij; zie ter vergelijking de stand op 21 september. Een teelt voor herhaling vatbaar!

Op 31 oktober 2007 werd een gedeelte van het heideveld gesnoeid; ton in een gezamenlijke actie van groep 5 en 6 van de basisschool en vrijwilligers van de NME-werkgroep. Zie ook Curringherveld/Heide.

print