Naamgeving

Wat betreft de naamgeving van de Snipspoel zouden wel eens dezelfde argumenten kunnen gelden als voor de naam van het buurtschap de Snipperij. In een artikel hierover in Noorderbreedte, dat hieronder integraal is opgenomen, komt Tialda Haartsen tot de conclusie dat er 2 theoriŽn zijn, die elkaar bovendien niet uitsluiten: 1) de naam is te danken aan het feit dat hier vroeger veel snippen zaten en 2) aan het feit dat in deze buurt veel snippen woonden (??). Vrij vertaald worden hiermee bedoeld 'de vogels en de mensen' m.a.w. de watersnip en de familie Snip... Ook voor wat betreft de Snipspoel is het volslagen duidelijk dat aan beide voorwaarden voldaan is. De watersnip kwam er uitbundig voor en er woonden lange tijd Snippen in een (inmiddels afgebroken) boerderij ŠŠn de poel; en er wonen nog steeds vele Snippen in de iets wijdere omgeving van de poel. We mogen zelfs 3 Snippen tot onze vrijwilligersgroep van C&HEK rekenen: veehouder Jan Snip, zijn broer Henk en hun beider neef Henk Snip....

N.b. Sinds kort is er een website over de familienaam Snip: stamboomsnip


Tialda Haartsen - Groeten uit ..De Snipperij - Noorderbreedte. Nr 4, 2002

In het coulissenlandschap van het Zuidelijk Westerkwartier, tussen Noordwijk en Kornhorn, ligt het buurtschap De Snipperij (Red: zie de onderstaande foto van Ton Sekuur). Het is eigenlijk niet meer dan een weggetje wat die naam draagt. Waarom heeft het deze merkwaardige naam gekregen? Stond hier ooit een fabriekje dat aan 'snipperen' deed? Wat werd er dan in snippers gesneden? Is het een vakantieoord, waar je in die goeie oude tijd voor een 'snip' een paar rondjes mocht snip-rijden?

Op de hoek Noordwijkerweg-De Snipperij bevindt zich de plaatselijke Spar 'De Horn'. Buiten staat een rek met klompen in allerlei kleuren. Ik ben geen kenner, maar zo op het oog hangt er geen specifieke Snipper-klomp tussen. Ook in de Spar zelf is geen snipperkoek te koop. Wel kun je daar de prachtige folder van het 'Curringhepad' halen. Dit pad bestaat uit twee routes van elk ongeveer 4 kilometer en geeft een overzicht van de belangrijkste landschappelijke karakteristieken van deze omgeving, waaronder dobben, petgaten en houtsingels die rondom langgerekte smalle percelen liggen. Het brengt je ook langs de plek waar ooit het huisje heeft gestaan van de vriendin van IJje Wijkstra, die in 1929 vier veldwachters vermoordde omdat ze zijn lieve Aaltje kwamen halen voor een verhoor.

Iets verderop ligt de Snipsreed, een zandweg die naar een pingoruÔne, de Snipspoel, voert. Het snippert dus behoorlijk in de omgeving van De Snipperij! De wandelroute loopt ook over De Snipperij zelf, het weggetje komt uit op het erf van een boerderij. Hier ligt een bult met houtsnippers, maar deze lijken van een te recente oorsprong om een verwijzing te zijn naar de naam. En zo heb ik nog steeds geen idee wat of wie De Snipperij aan zijn naam heeft geholpen!

Langs de Noordwijkerweg staan, ter hoogte van de zijweg De Snipperij, een aantal slecht onderhouden oude loodsen. Toch een snipperfabriek? Maar ik zie geen spoor van wat er dan versnipperd werd. Misschien maakten ze wel snipperbakken? Het kan natuurlijk ook zijn dat naam iets te maken heeft met het tussen de zandruggen gelegen laagveen, dat veelvuldig afgegraven werd. Een snipper is namelijk ook een afgesneden of gescheurde reep.

Een grasmaaiende boer geeft een aantal suggesties voor de mogelijke herkomst van de naam De Snipperij. Hij legt me vol overtuiging uit dat er twee theorieŽn zijn. Volgens de eerste theorie dankt De Snipperij zijn naam aan het feit dat hier vroeger veel snippen zaten. Volgens de tweede theorie, zeg hij, komt het doordat er in deze buurt veel snippen woonden. Het begint me wat te duizelen. Wat bedoelt hij? Nou, met de eerste snippen bedoelt hij de vogelsoort. Waarom ze een voorkeur zouden hebben gehad voor dit specifieke weggetje kan hij me niet vertellen. De tweede snippen blijkt een familienaam te zijn. In de omgeving, vooral in het nabij gelegen Doezum, wonen heel veel families met de achternaam Snip. En die zouden allemaal afstammen van een zeer kinderrijk gezin, dat ooit in De Snipperij zijn oorsprong had. Hoe het ook zij, het is de moeite zeker waard om eens een snipper(mid)dag te nemen, bij de Spar 'De Horn' het Curringhepad op te halen en een uurtje tot rust te komen in deze prachtige omgeving.

print