Kornhorn Vitaal

In dorpsverband gaven C&HEK en vanaf 2006 de stichting Curringherveld mede uitvoering aan het dorpsvernieuwingsplan Visie Kornhorn Vitaal (VKV), dat al in 2003 werd opgesteld en pas in het voorjaar 2017 formeel werd afgesloten met de financiële afronding van de projecten Bouw Hornhuus en Bouw Curringherschuur. In dit plan werkten vele partijen incl. Penta Primair samen, aanvankelijk tot 2010 (locatie Gorter) en daarna nog zonder Penta tot 2014 (locatie Ritsma). Doel was de realisatie van een Multifunctioneel Centrum (MFC) aan de zuidzijde van het dorp. Toen dit definitief niet haalbaar bleek zijn de 2 bouwprojecten separaat uitgevoerd; zij werden in 2016 opgeleverd.

De stichting Curringherveld was met 2 mensen vertegenwoordigd in de werkgroep VKV (in 2012 omgevormd tot stichting KV). In het onderstaande schema is onze relatie en die van de andere partijen met VKV/KV weergegeven. Ook de 'dwarsverbindingen' tussen de partijen zijn erin opgenomen. Zo ontstond een samenhangend dorpsnetwerk:


Voor het originele plan Visie Kornhorn Vitaal - Mei 2004

Voor de kaart bij het plan Visie Kornhorn Vitaal - Mei 2004


Archief werkgroep VKV -Visie Kornhorn Vitaal (pdf)

Werkgroep VKV in gesprek met B&W Grootegast - Februari 2010

Evaluatie enquête MFA Kornhorn - Februari 2010

MFC Kornhorn 'getorpedeerd'?! - Januari 2010

Brainstorm MFC Kornhorn - Februari 2008

Nieuws van het front Visie Kornhorn Vitaal - November 2007

'Wat burgers bezielt' in Kornhorn - November 2006

Rapportage MFC Kornhorn - Januari 2006

Historie Kornhorn Vitaal - Juni 2005

print