Cultuurhistorie

KICH, de afkorting van Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie, stelt zich ten doel om Šlle cultuurhistorische informatie te ontsluiten, te integreren en te koppelen. Een landsdekkende webkaart is hiervan het resultaat. Onderstaand ziet u de 'kaart' van de Snipspoel en de Leidijk. Na inzoomen werd gezocht op 'Alle Cultuurhistorie' en daarbinnen naar Gebouwen. 'Ter oriŽntatie' werden Plaatsnamen, Wegen en Huizen geselecteerd en als 'Thema-ondergrond' Historische kaarten 1900:

De kaart toont (bruingrijs) de laatste oorspronkelijke heidegronden in de buurt, die rond 1900 nog niet waren ontgonnen. Op de kaart zijn 5 huizen/gebouwen aangegeven, die echter in de loop van de 20e eeuw allemaal zijn verdwenen. Deze 5 lokaties zijn -ter verduidelijking- als rode stippen op de kaart weergegeven (eigen bewerking). Van 2 van deze afgebroken boerderijen hebben we nog foto's kunnen achterhalen:

1) Luchtfoto van de voormalige boerderij van de familie Postema aan de Leidijk, toen Witsreed 9, w.s. uit de jaren vijftig. Bron: Freek Postema.

2) Een foto, w.s. uit 1961, van de boerderij van de familie Stienstra aan de Snipspoel. Bron: Jeen Stienstra. De huidige schuilhut met informatiepaneel staat nu op de plaats van de hooikiep links op de foto.

print