Column & Weetjes

30 oktober 2016 - De klok is terug gezet en morgen is het Halloween; vlak bij het Curringherveld troffen we zelfs een heksenkring aan. En langs de Leidijk een kleuter-vliegenzwam onder moeder's paraplu!


26 oktober 2015 - De eiken houtwal in het Curringherveld vanmiddag in het volle zonlicht. Ook in de herfst is het terrein verrassend mooi!


28 oktober 2013 - Onderstaande video werd grotendeels opgenomen tijdens de zéér zware storm tussen 12.00 en 14.00 uur, met soms windkracht 10 (!), langs de Leidijk tussen de Snipspoel en het Curringherveld. 'Hoge bomen vangen veel wind'; m.n. bomen die direct aan de Leidijksloot stonden werden dan ook bij tientallen ontworteld...


4 december 2011 - Dit knappe uiltje knapt een uiltje in de werkschuur.. Unieke foto van een kerkuil, gespot door Hans Russchen.


14 april 2011 - Kikkers?

Vanmorgen waargenomen: Jan Snip aan de poele van Boele speurend naar kikkers die er enkele weken geleden (op 1 april?) nog bij duizenden (!) zouden zijn waargenomen... Er was er nu niet één te bekennen, maar we konden wel flinke hoeveelheden kikkerdril registreren (foto). Hoe dan ook hoopgevend!


Vrijwilliger zijn

[14 september 2010 - Tineke Frankes - Bijzondere vrijwilligersavond]


3 juli 2009 - Bier en honing??

De historische akker bij de hooikiep is nu in volle ontwikkeling. Aan de randen treft u er een 'volle brouwgerst' aan, in het korrelstadium, en het middengedeelte toont een mooi aaneengesloten phacelia-gewas, dat nog in bloei moet komen. De komende weken beslist een kleurrijk (paarsblauw) bezoekje waard! De Buckfastbijen van de familie Wierenga uit Kornhorn zullen er 'snel als de bijen' bij zijn.. Zie het interview met Henk Wierenga in de Streekkrant van 15 juli 2008: Stekelige hobby met zoet eindresultaat.


15 november 2008 - Westerkwartier: Boek Stichting Historie Kornhorn

In de Streekkrant van 9 december 2008 is een artikel n.a.v. dit jubileum opgenomen: De Parel voorziet Kornhorn al 40 jaar van nieuws.


30 juni 2008 - Afscheid meester van der Heide op 25 juni 2008

Als directeur van de "Groenste school van noord nederland" (zie onder NME/Algemeen) tekende Freerk v/d Heide in 2001 de adoptieovereenkomst voor de NME-activiteiten in het Curringherveld met C&HEK. Het was het officieële startpunt voor de inpassing van ons natuurgebied in het reguliere onderwijs en een prachtige reeks van natuurprojecten. Voor een impressie hiervan zie onder N.M.E.. In mei j.l. werd alweer het lustrum van de z.g.n. projectweken gevierd: "Kunst bij de Kiep". Freerk heeft ook sterk geijverd voor de nieuwbouw in 2009 van het nieuwe MFC (aan de rand van het Curringherveld!), met daarin de prominente plaats van de basisschool van PentaPrimair. Hulde voor zijn inzet; wij dragen hem een groen hart toe..

Freerk en zijn vrouw Alie werden meegevoerd in de 'Lawaaioptocht'

Voor het artikel in de Streekkrant van 1 juli "Meester van der Heide neemt na 30 jaar afscheid van de Maranathaschool" klik Meester v/d Heide


Februari 2007 - 'Er zijn grenzen'!

Per 1 juli 2004 hebben de provincies Groningen en Friesland de nieuwe grenzen van de waterschappen in het Westerkwartier vastgesteld. Opende Oost en Kornhorn Zuid kwamen hierdoor grotendeels onder beheer van het Wetterskip Fryslân. Maar het was grondeigenaren vaak niet duidelijk hoe de grenzen precies lagen. De kadastrale omslagklassenkaart (met 2 tariefklassen) van het Wetterskip Fryslân maakt hier onderscheid tussen boezemgronden en bemalen gebied. Een klein oppervlak in het zuidwesten van het Curringherveld (langs de Leidijk) bleef onder beheer van het Waterschap Noorderzijlvest:

Waterschapskaart Curringherveld - Kornhorn Zuid


Augustus 2006 - 'Toen van Heden'

Op de onderstaande luchtfoto van Kornhorn, in 1980 uitgegeven door en huis aan huis verspreid in de gemeente Grootegast, is het bedrijf van De Wit aan de Witsreed goed in beeld gebracht. Opmerkelijk is de lage boomdichtheid in de houtwallen toen, vergeleken met heden. Opvallend is ook het geelgekleurde perceel hooiland grenzend aan het woonhuis en de fabriek:

Het Hooiland van Toen (1980)

De tijden veranderen; als u nú de Witsreed oprijdt ziet u direct rechts een verbluffend 'staaltje' natuur-in-ontwikkeling. Het is nog maar vier jaar geleden dat het grasland werd omgezet naar 'natuur', door er een poel te graven en er tientallen inheemse bomen en struiken aan te planten. Deze verandering werd door kikkers zó luidruchtig toegejuichd dat Klaas en Coby de Wit er nachten lang niet van konden slapen, 'maar nu is het gelukkig rustig'. Terwijl Coby zich ontfermt over de 'Elzingaaster geit', voert Klaas enthousiast de graskarpers: 'we hebben de grootste even gevangen en gewogen: 10 kilo!'. 'Er zat hier eens een zieke aalscholver, dachten we, maar die bleek zich gewoon te hebben verslikt in een té grote karper!' Trots wijst Klaas op 2 vruchtendragende 'exoten' tussen de struiken. Werknemer Bahid Kahrimanovic uit Bosnië bracht de stekken mee uit zijn land. Maar tot zijn grote verbazing bleek één van de stekken uitgegroeid tot een -ook in Bosnië- zeldzame soort mispel! Een unicum voor Nederland dus in Kornhorn in de fraaie 'Hof van Heden' van Klaas & Coby:

De Hof van Heden (2006)


Mei 2006 - 'Dichter in de natuur'

Ien e serie Dichter in de natuur van Natuurmonumenten zou mennig gedicht uut e bundel Liesterkralen van e Stichting 't Grunneger Bouk (1990) volstoan:

De eerste regels van het titelgedicht van Nikl. Griep uit 1941 luiden als volgt:

O liesterkralen, glui bie waiden,
Bie baarkeboomkes, zaand en haiden

Bie hoeskes, schaif en leeg van dak,
Aan widde weg, woar zun op stak

Aint tjucht van vogels ben joen gasten:
Ie brengen fleur in levenslasten

Ze schetsen het tijdsbeeld van het leven in armoede op de heideontginningen, maar altijd is daar ook de liefde van de bewoners voor de natuurlijke omgeving van de waiden en haiden.....vogels ben joen gasten!

Grietje Sierdsema aan de Leidijk Nr. 1 (1955)

print