Poele van Boele

8 december 2019 - 'De kroon op het werk' - De vlonder mag dan wel helemaal klaar zijn, zie boven, maar de 7 verticale houten staanders zijn aan de bovenzijde kwetsbaar voor de invloed van regen en vorst en dat is niet duurzaam, zo meende Gerrit Dijkstra. Hij vroeg de fa. de Wit om raad en die wist daar wel raad mee.. Zie de beschermkap (foto), te bevestigen boven op de staander. Geen 'prijsje', maar sponsoring door de fa. de Wit en dat maar liefst 7x! Prachtig gebaar van Noaberkip aan de Witsreed. Dank en symboliek (foto): groen licht voor duurzaamheid.


Kornhorn, 18 mei 2019 - De vlag van de gemeente Westerkwartier mag in top (zoals waargenomen aan de Witsreed 2) omdat haar voorganger, de gemeente Grootegast, het ons in 2018 nog financieel mogelijk maakte om een nieuwe vlonder en bruggetjes te bouwen die, na bijna 20 jaar, hoognodig aan vervanging toe waren. Want het resultaat mag er zijn! Nadat in april al 2 bruggetjes werden geplaatst werd vanmorgen bij stralend weer de nieuwe vlonder m.b.v. een kraan te water gelaten in de Poele van Boele. Op de foto testen projectleider Gerrit Dijkstra (rechts) en Klaas Frankes de stabiliteit van de constructie naar tevredenheid. De omheining wordt nog afgetimmerd. Hulde voor onze vrijwilligers!

15 mei 2019 - Jappie v/d Veen en Gerrit Dijkstra prepareren de vlonder

15 mei 2019 - De pvc-drijvers werden geprepareerd door Klaas Frankes

14 maart 2019 - De bruggetjes, gemaakt door Gerrit Dijkstra, zijn klaar


Curringherveld/Poele van Boele - 30 oktober 2016

Het Groninger Westerkwartier is rijk aan verschillende waardevolle natte landschapselementen met wonderlijke namen. Zo spreken we in onze omgeving wel over pingo's, vennen, dobben, poelen en petgaten. Maar waarin verschillen ze dan? Door hun eigen ontstaansgeschiedenis en bovendien verschilt de benaming per regio. Pingo's kennen we in Drenthe als vennen, in Friesland worden ze doorgaans dobben genoemd. Poelen zijn in principe door de mens gegraven plassen, bijvoorbeeld als drinkplaats voor het vee. Naast de houtsingels zijn pingoĺs, vennen, dobben, poelen (en de hieruit door vervening ontstane zgn. petgaten) zÚÚr markant voor het Zuidelijk Westerkwartier.

Drone video-stills Curringherveld 25 juni 2014 (Opn. Eerde v/d Tuin)

De waterpartij gelegen v˛˛r de werkschuur is rond van vorm en is ontstaan als een pingo. Maar eigenlijk is het een pingoru´ne, om het n˛g moeilijker te maken: een litteken uit de laatste ijstijd. De 1 km verderop gelegen Snipspoel is ook een pingoru´ne; zie onder Snipspoel/Ontstaan

De benaming Poele van Boele ontstond in 1997 toen het petgat, de 'dichtgegroeide' pingo, door Staatsbosbeheer werd opgeknapt. Daar kwam heel wat graafwerk aan te pas; vrijwilligers van C&HEK bedachten spontaan de naam en maakten eigenhandig het bordje 'Poele van Boele'; naar Nico Boele, die als opzichter van Staatsbosbeheer naar het Plaatselijk Belang Kornhorn was gestapt met de vraag 'hoe zullen we dit gebied gaan inrichten?' Zie onder Organisatie/Historie C&HEK.

Zie verder ook de beschrijving onder Wandelroutes/Infopanelen 5.

N.b. Pingo's komen in grote getale voor in onze omgeving; zie de blauwe vlekken op de bodem- en grondwatertrappenkaart 1:50000:

print