Plattegrond

Rechts de Poele van Boele; links het uitgegraven petgat van Wierenga en links voor het Natuurtheater/streekpodium Ekohorn (25/06/2014)

Hieronder ziet u een plattegrond van het Curringherveld (met dank aan Henderika v/d Veen) met daarin aangegeven de vele terreinobjecten:

Als we de plattegrond vergelijken met die zoals opgenomen in de folder van het Curringhepad (zie hierboven) uit 2001, zien we dat er een flinke gebiedsuitbreiding heeft plaatsgevonden. Het gaat om enkele percelen land die toen nog eigendom waren van de familie Wierenga. Op die percelen treft u nu het opnieuw uitgegraven Petgat aan, de imposante Ekohorn en de Vuurplaats. Ook hebben enkele objecten die er in 2001 al stonden nu een plaatsje gekregen op de overzichtskaart, te weten de Spitkeet (inmiddels gerestaureerd) en de Wilgenboog.

print