Beheer en onderhoud

De C&HEK vrijwilligersploeg voert in het Curringherveld het onderhoud uit. Elke dinsdagmorgen verzamelen de vrijwilligers zich in de Curringherschuur en na een bespreking over wat er moet gebeuren zwermen ze uit over het terrein.

Wat wordt er dan zoal gedaan:

Bij de officiële opening van het Curringherveld in 2001 werd door RTV-Noord aan een van de werkgroepleden de vraag gesteld 'hoe zal het over tien jaar gesteld zijn met dit natuurgebied?'. Zijn antwoord:'dan zijn we hoognodig aan snoeien en zagen toe'.

Hij had een vooruitziende blik: op 4 december 2007 werd, in een gezamenlijke actie van de werkgroep C&HEK en Staatsbosbeheer, de éérste houtsingel aanplant (van 10 jaar geleden) flink onderhanden genomen. Motto: 'van snoei tot bloei!' Daarna was het goed snert eten..

We hadden niet gedacht dat dit snoeien en zagen al zo veel eerder zou beginnen. De leerlingen uit de groepen 7 en 8 waren al regelmatig aan het uitdunnen geweest ('boompje zagen'). Prachtig werk en er wordt natuurlijk niet lukraak gezaagd! Met de leerlingen wordt ook besproken hoe je moet zagen en waarom juist dit boompje wél of niet....


Aankondiging Natuurwerkdag - Aanmelden voor de Natuurwerkdag op zaterdag 3 november 2018 kan ook op: Website Natuurwerkdag


21 maart 2015 - Geleerd in het Curringherveld - Vorige week zijn de lindebomen voor de school gesnoeid. Alle leerlingen hebben hieraan meegeholpen, begeleid door conciërge Stef. Het ziet er weer keurig uit!


19 april 2014 - Op -wie weet- één van de aller mooiste dagen van dit jaar, heeft de NME-werkgroep fors uitgepakt om het Kabouterpad weer op te knappen en de route te verleggen. Er is héél hard gewerkt met hulp van tal van vrijwilligers, van zeer jong tot oud... Klasse!


24 mei 2012 - Geen proatjes, maar écht waar: vanmorgen is met hulp van vrijwilligers van de werkgroep C&HEK (op de foto Jeltje Kloppenburg) de 'vertelboom' van Staatsbosbeheer geplaatst bij de Vuurplaats. En 'avonds werd de roggeakker geploegd door vrijwilliger Freddy Postema, met zijn eigen trekker en een ploeg van Herman Gorter. De akker wordt dit seizoen gebruikt voor de teelt van lupinen. Op de foto de gerestaureerde kiep in de zon (videostills Frank Blok).

22 mei 2012 - Vanmiddag hebben de 24 leerlingen van groep 5+6 de akkers ingezaaid met gele mosterd en boekweit. De vorige maand gezaaide zonnebloemen waren grotendeels door bosfazanten opgepikt (!) en deze akker werd opnieuw ingezaaid met gele lupinen. Op de voorgrond wordt de boekweit-akker door C&HEKers weer aangeharkt.


20 december 2011 - Vanmorgen is een reeds lang gekoesterde wens van de vrijwilligers van C&HEK in vervulling gegaan. Op de foto overhandigt dhr. Roelofsen van de fa. Noord Machines uit Marum de sleutels van een (citaat vrijwilliger) "machtig mooi mini-trekkertje" voor ons natuurterrein. De stichting Curringherveld dankt 'uit het hart' de fa. Noord Machines, die een flink deel van de kosten als sponsoring voor haar rekening nam. Ook Staatsbosbeheer heeft hieraan een bijdrage geleverd vanuit het oogpunt dat ze graag coöperatief werkt in en rond hun terreinen waarin vrijwilligers actief bezig zijn. Het trekkertje zal met veel inzet door 'de mannen' worden ingezet.

20 december 2011 - 'Gesnapt' op de dwarsverbinding naar de Witsreed (v.l.n.r.) Tjeerd Drost, Wieger v/d Vaart, Dirk Postema en Freerk Renkema. Het pad wordt breder "zodat jim ook noast mekoar lopen kunnen en veur rolstoelers kan't ook geen kwoad". Mooi waark!

print