Algemeen

Het secretariaat van de stichting Curringherveld is in handen van:

Henk Minnema
Provinciale weg 104
9864 PG Kornhorn
Telefoon 06-55105542

Neem met hem contact op voor vragen of nadere informatie over de stichting, de organisatie en de website. Of via ons e-mail adres:

info@curringherveld.nl


Bijeenkomsten van de vaste werkgroepen en van de stichting:

1) Curringherschuur - Vertegenwoordigers werkgroepen C&HEK en NME samen met het bestuur van de stichting Curringherveld (z.g.n. brede bestuursvergadering); secretaris Henk Minnema

2) De Groene Borg - Werkgroep NME; secretaris Rob Heringa

3) Curringherschuur - Stichting Curringherveld Kornhorn (i.v.t.); secretaris Henk Minnema

De veldwerkers C&HEK komen in principe elke dinsdagmorgen om 9.00 uur bijeen bij de Curringherschuur. Andere tijdstippen (soms zelfs dagen!) worden in onderling overleg geregeld; de coördinatoren hiervoor zijn Jan Vroom en Albert de Groot.


Contactpersonen voor alle arrangementen van de stichting Curringherveld, zowel voor vragen, prijzen als voor boekingen:

Arrie Veldman M 06 42 76 68 14 - email: arrieveldman@ziggo.nl of b.g.g.: Ina Schuiling M 06 15 48 72 91 - email: inaschuiling@gmail.com

Neem met hen contact op voor vragen of boekingen van de Curringherschuur (al dan niet met catering, excursie of rondleiding), het Kabouterpad, de Vuurplaats of het streekpodium Ekohorn. Arrie en Ina beheren de agenda voor deze activiteiten en treden i.v.t. samen met Greta v/d Tuin op als gastvrouwen bij de ontvangst van groepen.

Dit geldt ook voor het openen en sluiten van het toegangshek, bijvoorbeeld voor het maken van een trouwreportage, een samenzang, een grote excursie of een andere bijzondere activiteit; dit doet een van onze sleutelbeheerders, maar het contact verloopt via Arrie en Ina.

21 september 2007 - In de ban van de ringen...

Wenst u ook een droomreportage te maken in ons natuurgebied? En nagaan of er op die dag geen andere activiteiten worden gehouden? Neem dan contact op met Ettie van der Laan en wij zullen ervoor zorgen dat zo nodig ook het HEK van de dam gaat. N.b. Het natuurgebied is openbaar en vrij toegankelijk dus kunt u er in principe altijd gebruik van maken. Het terrein is aangelegd en wordt beheerd door de circa 40 vrijwilligersvan de stichting Curringherveld. Zij doen er alles aan om het gebied toegankelijk en goed verzorgd te houden. Als u mede daardoor kunt terugblikken op een 'gouden' reportage, dan stellen wij een gebaar in de vorm van een kleine tegemoetkoming 'van nature' op prijs: ván en voor de natuur.

Deze, bij de zonnebloemen op de historische akker, is ook erg mooi..

Of met z'n allen op de vlonder van de Poele van Boele..

print