Nestkastjes

In de Jaarplanning van de NME-werkgroep met de Groene Borg (zie onder Organisatie/Jaarplanning) is 1x in de 2 jaar het maken van vogelnestkastjes in het programma opgenomen.

Nestkastjes maken, een klasse(n) project!

Tijdens de lessen handenarbeid worden op school vleermuizenkasten en nestkastjes voor zangvogels gemaakt. Of samen met de C&Hekkers nestkastjes voor vogels en zelfs voor vlinders in de Curringherschuur..

Een overweldigend welkom voor vlinders in het Curringherveld

In het Curringherveld wordt daarna een mooie boom uitgezocht waar dan 'mijn zelf getimmerde nestkastje' komt te hangen! Maar, hoe moet het hangen, hoe hoog, aan welke kant zou de uitgang moeten zitten? En in de broedtijd ga je onder je kastje staan; 'zou er wat in zitten?' en wat dan? Groep 3 gaat rekenen aan de kastjes; tijdens een wandeling wordt er driftig geteld en natuurlijk wordt er goed geobserveerd. En op een mooie zomeravond gebruiken we de zogenaamde bat-detector om erachter te komen of er ook vleermuizen in de kasten zitten....


Het is spannend om na te gaan of de kastjes gebruikt worden en zoja door welke vogels. Dat dit een waardevolle bezigheid is mag blijken uit een wel hl bijzonder artikel, afkomstig uit het 'Maandblad voor den nederlandschen landbouwer' van maart 1871 (!). Lees en huiver:

De waarde van een vogelnest

Omtrent de waarde van een vogelnest schreef het genootschap ter bescherming der dieren onlangs het volgende: 'Lieve Landman! Uw jongen haalt uit verveling een vogelnest uit, onverschillig van welke soort, 't zij met eijeren of met jongen. Stel dat er vijf daarvan in het nest zijn. Ieder dezer jongen heeft dagelijks gemiddeld ongeveer 50 stuks rupsen of ander klein ongedierte ter voeding noodig, welke de ouden er uit de omtrek heenbrengen, maakt dagelijks 250 stuks. De voedering duurt gemiddeld 4-5 weken, wij willen stellen 30 dagen, maakt voor dat nest 7500 stuks. Iedere rups vreet dagelijks haar eigen gewigt aan bladen en bloemen op. Stel, dat zij tot de verpopping toe, 30 dagen lang slechts n bloesem opvreet, dan verslindt zij in 30 dagen 30 boomvruchten in den bloesem en de 7500 rupsen te zamen 225000 stuks zoodanige bloesems. Had de jongen het vogelnest met vrede gelaten, dan hadt gij en uwe naburen 225000 appels, peren en pruimen meer geoogst. Indien echter eene rups uit liefhebberij, zoals zij dit somtijds doet, 10, 20, 30 bloesems opvreet, of wanneer de bloesems wegens het opgevreten blad geen voedsel meer ontvangen en verwelkt afvallen, dan berekent zich de schade van u en uwe buren nog veel hooger. Gij kunt hiernaar gemakkelijk berekenen, hoeveel een vogelnest waard is'

print