Muizenweek

In de Jaarplanning van de NME-werkgroep met de Groene Borg (zie onder Organisatie/Jaarplanning) wordt 1x in de 2 jaar een uitgebreide 'muizenweek' in het Curringherveld gehouden.

De doelstellingen van deze muizenweek zijn:

In het gebied werden door vrijwilligers dan ook een groot aantal muizenkooitjes uitgezet, voorzien van lokvoer (bereid van pindakaas met havermout), en alle groepen gingen allemaal een dag kijken wat de vangsten waren. De muizen werden op school opgevangen in een aquariumbak met daarin compost, bladeren, takjes e.d. De muizen werden goed bekeken en er werden opdrachtenformulieren ingevuld. In de klas werd bovendien aandacht besteed aan muizen. De kinderen waren verbaasd want 'een muis is toch een muis?'. De ene muis heeft heel andere oortjes dan de andere en het neusje van de ene muis is spitser dan dat van de ander.

Wat zouden ze eten? Hebben ze ook een holletje? Tenslotte werden de muizen weer losgelaten.... Bovendien kreeg elke klas braakballen van uilen om uit te pluizen en te ontdekken wat er in zit. Muizen? Daarbij werden vergrootglazen en een microscoop gebruikt.


2 t/m 6 oktober 2017 - Week van de muis in het Curringherveld Afgelopen week hebben de kinderen van de SWS de Groene Borg te Kornhorn onderzoek gedaan naar muizen die leven in hun adoptie natuurgebied. De week begon op maandag met gastlessen door boswachters van Staatsbosbeheer. Daarna gingen zij 3 dagen met veel enthousiasme en met hulp van ouders en vrijwilligers het veld in met zgn. life traps om de zien welke soorten er zoal voorkomen. De meest voorkomende soort was de bosmuis. Na nauwkeurig onderzoek en bewondering kregen ze uiteraard weer de vrijheid. Er zijn rond deze periode ook foto's en filmpjes opgenomen door een zgn. fotoval met verrassende resultaten! Zie hiervoor de onderstaande video (youtube):

print