Leedaanzeggerspad

Bernd Otter - Wandelroute Noordwijk voert door 'woelige tijd' (Dagblad v/h Noorden, 3 augustus 2005)

NOORDWIJK - "De 19de eeuw was in Noordwijk een woelige tijd. Het leven stond in het teken van werken op het land, in de veenontginning of thuis met bijvoorbeeld het binden van bezems." Zo wordt de wandelaar straks op het nieuwe 'Leedaanzeggerspad' in de sfeer gebracht van het Noordwijk anno 1850 (foto: Snipspoel met Snipsreed, tevens opgenomen in het Curringhepad).

De Stichting Oude Groninger Kerken en Staatsbosbeheer hebben samen een route uitgezet van tien kilometer rond dit dorp in de gemeente Marum met als vertrek- en eindpunt de gerestaureerde kerk.

De route werd op 30 september 2005 ten doop gehouden, waarbij de kerk officieel weer in gebruik werd gesteld. De route is genoemd naar het oude gebruik dat een leedaanzegger het dorp rondging om iedereen op de hoogte te brengen van het overlijden van een dorpsgenoot. Niet dat de wandelaars in treurstemming gebracht moeten worden. Toch is het gerestaureerde lijkenhuisje bij de Noordwijker kerk de inspiratiebron, zegt Agmar van Rijn van de Stichting Oude Groninger Kerken. "Het is voor onze stichting leuk om zo'n kerk in een historische context te plaatsen. Zo'n gebouw staat er niet zomaar. Als kerken konden praten had je veel meer dan een gebouw en dat proberen we met zo'n historische wandeling."

Plaggenhutten, roggebrood en houtsingels

De wandeling voert onder meer langs het Oude Diep. Het gebied langs de beek was in de dertiende eeuw 's winters zo drassig dat het een onneembare barrière werd voor kerkgangers vanuit Noordwijk naar Marum. Het was de reden voor de bouw van de kerk die nu in negentiende-eeuwse staat is teruggebracht.

Er is een gratis folder uitgebracht met de route en een tekst met historische wetenswaardigheden. Het brengt de lezer in de sfeer van Van Rijn vertelt dat de route het landschap eens op een andere manier presenteert. Het Leedaanzeggerspad is een vervolg op het Witte Nonnenpad in Marum, dat de middeleeuwen als thema heeft. Er wordt nu gewerkt aan een derde route vanuit de kerk van Niebert.

Bron: Artikeloverzicht/Archief Dagblad v/h Noorden

print