Kabouterpad & Sporenpad

Wij bieden de mogelijkheid om in ons prachtige Curringherveld meerdere natuur ontdekpaden te beleven. Zo is het Kabouterpad speciaal ontwikkeld t.b.v. de onderbouw leerlingen (groepen 1,2,3,4) van de basisschool. Dit traject wordt begeleid door leden van de NME-werkgroep. Voor de bovenbouw kinderen (groepen 5,6) is er een Natuurontdekpad. Tenslotte is in 2009 het Sporenpad gereedgekomen, dat door bovenbouw leerlingen (groepen 7,8) en ouder (tieners van het voortgezet onderwijs) zelfstandig kan worden gelopen. Al doende maken kinderen kennis met bomen, planten, dieren (dierensporen) en het weer. Tevens leren ze om goed gebruik te maken van hun zintuigen.

Langs het pad kunnen opdrachten worden uitgevoerd aan de hand van opdrachtenkaarten en materialen. U krijgt een handleiding mee en een plattegrond. En als afsluiting kunt u gebruik maken van de vuurplaats, waar bijvoorbeeld broodjes gebakken kunnen worden.

Onze folder van de Paden en de Ekohorn kunt u hier als pdf-bestand downloaden: Natuurlijk actief in het Curringherveld (4 pagina's).

Het pad kan van maandag tot en met zaterdag worden besproken; voor reservering of nadere informatie kunt u contact opnemen met Ettie van der Laan, telefoon 0594-659308. Dit geldt ook voor het gebruik van de Vuurplaats, de Ekohorn e/o voor catering, al-dan-niet in combinatie met het gebruik van de Paden. Zie ook Curringherveld/Kabouterpad, Natuurontdekpad, Sporenpad & Vuurplaats.

print