Werkgroepen

Het onderstaande schema toont onze organisatiestructuur. De Stichting Curringherveld is 'formeel beheerder' en de werkgroep C&HEK is dagelijks beheerder van het Curringerveld. Staatsbosbeheer is juridisch eigenaar. De Stichting is met 3 mensen vertegenwoordigd in de werkgroep C&HEK. Ook de werkgroepen NME en Ekohorn behoren tot de stichting Curringherveld, met daarin elk 1 vertegenwoordiger. Beide werkgroepen werken nauw samen met C&HEK, die in principe met 1 of 2 personen is vertegenwoordigd in de werkgroepen NME en Ekohorn. De werkgroepen hebben elk hun eigen agenda, werkplan en begroting.

In de Nieuwbrief van de stichting van december 2016 heeft Nico Boele onder het motto 'Even een boompje opzetten' hieraan een originele, wel zr toepasselijke, update geleverd met als titel 'Overzicht van de vertakkingen vanuit de boom die Stichting Curringherveld heet':

De boom is geplant en geworteld in een ondergrond die jurisch van Staatsbosbeheer is; het beheer van het Curringherveld is middels een overeenkomst ondergebracht bij de Stichting Curringherveld Kornhorn. Niet alleen worden natuur/en landschapselementen beheerd, maar ook natuur en milieu educatie is een belangrijke taak die wordt opgepakt en waar vorm en inhoud aan wordt gegeven. Het lijkt ons goed om in deze nieuwsbrief een overzicht te geven hoe, en door wie, alles als vrijwilligerswerk gedaan wordt. Zeker nu de nieuwe Curringherschuur klaar is en de school daar wekelijks gebruikt van maakt.

Stichting Curringherveld Kornhorn(Bestuur) - Lea van der Tuin - voorzitter - Frank Blok - secretaris en website - Bettie Huisma - penningmeester - Ettie van der Laan - bestuurslid en gastvrouw Curringherveld - Nico Boele bestuurslid en adviserend lid vanuit SBB

Werkgroep C&Hek (Beheer natuur en landschapselementen, bestuur) - Frank Blok - Ettie van der Laan - Nico Boele - Theo Woudstra - Gerrit Drost - Klaas Frankes - Jan Vroom - Aafko Poelman Contactpersoon vanuit SBB: Ake Elzinga

Werkgroep NME (Natuur en Milieu Educatie) - Petra Dijkstra - Anneke Zwart - Bobby Boele - Theo Woudstra - Sieta Dalmolen - Janneke Bosklopper - Evert en Johanna Wiersinga - Lea van der Tuin - Tineke Frankes - Rob Heringa - Paula van der Vegt - Jan Vroom - Aafko Poelman

Werkgroep Schooltuin (Schoolproject de Groene Borg) - Jan Vroom - Aafko Poelman - Petra Dijkstra - Paula van der Vegt - Sieta Dalmolen - Bobby Boele

Werkgroep Ekohorn (Evenementen, ad-hoc werkgroep i.s.m. Plaatselijk Belang en de Ver. Dorpshuis) - momenteel in ruste, zal t.z.t. weer worden opgepakt

Werkgroep Natuurlijk Spelen (tijdelijke werkgroep voor inrichting terrein Ekohorn- Vuurplaats; project Elemententuin) - Theo Woudstra - Rob Heringa - Jeltje Kloppenburg

print