WELKOM in het CURRINGHERVELD KORNHORN!

Voor onze folder zie: Natuurlijk actief in het Curringherveld (4 blz).

Voor onze recente Nieuwsbrief zie: Nieuwsbrief Curringherveld 2017


16 januari 2018 - Vlak voor Kerstmis, op 19 december 2017, hebben we afscheid genomen van Heleen van Steijn als directeur van de samenwerkingsschool de Groene Borg onder het motto 'Deze Bezige Bij gaat met pensioen', waarmee haar betrokkenheid met het onderwijs, zeker ook in het Curringherveld, zo mooi tot uitdrukking komt. Die blijkt ook nog maar weer eens uit het interview met het Dagblad van het Noorden dat kort voor haar vertrek werd gehouden en vandaag werd gepubliceerd. Heleen wordt opgevolgd door Zwaantje Buwalda. Klik voor het volledige artikel op: Verse boerenkool voor de juf.


N.b. Klik voor een vergroting op: Kijken naar het vogeltje**

11 december 2017 - Vol trots tonen de schoolkinderen van de Groene Borg hun werkstukken in het besneeuwde Curringherveld. Die hebben ze vanmorgen gemaakt in de door de houtkachel behaaglijk verwarmde Curringherschuur (foto). Juf Bobby en Tineke en Klaas Frankes hebben hen daarbij geholpen. Elke leerling maakte 2 'vogellokkers' (het tegendeel van vogelverschrikkers) van noten en pinda's. Eén exemplaar konden zij mee naar huis nemen en één exemplaar werd bestemd voor de verkoop op de Groene Borg. Zo komt er weer geld in het laatje van de werkgroepen NME en Schooltuin voor mooie nieuwe projecten.


2 t/m 6 oktober 2017 - Week van de muis in het Curringherveld Afgelopen week hebben de kinderen van de SWS de Groene Borg te Kornhorn onderzoek gedaan naar muizen die leven in hun adoptie natuurgebied. De week begon op maandag met gastlessen door boswachters van Staatsbosbeheer. Daarna gingen zij 3 dagen met veel enthousiasme en met hulp van ouders en vrijwilligers het veld in met zgn. life traps om de zien welke soorten er zoal voorkomen. De meest voorkomende soort was de bosmuis. Na nauwkeurig onderzoek en bewondering kregen ze uiteraard weer de vrijheid. Er zijn rond deze periode ook foto's en filmpjes opgenomen door een zgn. fotoval met verrassende resultaten! Zie hiervoor de onderstaande video (youtube):


13 juli 2017 - Voor heel even was Kornhorn vandaag het centrum van de wereld...?! Dertig wetenschappers vanuit de hele wereld (foto) bezochten donderdag het Westerkwartier om er de werking van coöperaties in Noord-Nederland te bekijken. Als deelnemers aan het internationale congres 'Practising the Commons' te Utrecht hadden zij gekozen voor het excursie-thema 'Citizens and farmers united in landscape management'. De gasten waren op zoek naar antwoorden op de vraag 'Hoe kun je zelf een gebied beheren?' Antwoorden die zeker gevonden kunnen worden in het Curringherveld daar dit project sterk rust op burgerparticipatie. 'Ik ben trots dat niet Staatsbosbeheer, maar twee inwoners van het dorp (Theo Woudstra en Frank Blok) het Curringherveld presenteerden aan de gasten', aldus boswachter Nico Boele die ook zei dat 'de achtergelaten indruk aan alle kanten raak was'. Na de rondleiding door het terrein, deels over het Kabouterpad, langs de Schooltuin en over de Ekohorn, en een lunch met streekproducten vertrokken de bezoekers naar Achtkarspelen voor een kennismaking o.l.v. Wim Hiemstra met de Coöperatie Noardlike Fryske Walden en het project Keuning van de Greide (Streekkrant, 18/7/2017, bewerkt).

Voor het '5WH' projectoverzicht zie: Projectsummary Curringherveld


11 juni 2017 - Een prachtig zonnige zondag! Alle reden voor een wandeling door het terrein met een camera in de hand. Bovenstaand een foto van de akker bij de Kiep. De rijen tussen de Friese gele woudbonen zijn netjes geschoffeld door Klaas Frankes. Hieronder foto's van de bloeiende orchideeën en de kleine ratelaar langs de Poele van Boele, Kunstwerk Het Oog en het Regenboog-schilderij van een leerling van de Groene Borg bij de Wilgenboog. Het was vandaag ook Rabo-Gezinsdag waarbij kinderen met hun ouders het Kabouterpad volgden; zie de foto van de elfjes-doorgang. Ettie en Gretha waren er om hen te ontvangen. Men kon zich geen mooiere omstandigheden wensen!


31 mei 2017 - In een zonovergoten Curringherveld werd het 1e Lustrum van de stichting NDCE (Natuur, Duurzaamheid Cultuur, Educatie) gevierd onder het motto 'Kom natuur en cultuur halen'. NDCE is een sterk samenwerkingsverband voor het onderwijs in het Westerkwartier. Zij heeft tal van projecten, excursies en lessen ontwikkeld die door scholen worden gebruikt en uitgewisseld. De stichting Curringherveld is hierin vertegenwoordigd door Rob Heringa en Klaas Frankes. Er werden workshops in en om de Curringherschuur gehouden en een excursie. Voor een verslag met foto's en video zie de Ongenode Gast.


6 mei 2017 - Na zeven succesvolle en uitverkochte voorstellingen in het BaronTheater van Opende ging de voorstelling 'Ije aan verteld' van het vertellerscollectief 'Kom op Verhaal' zaterdag in premiére 'in t veld' van Kornhorn. In de openlucht trokken de toeschouwers van verteller naar verteller om het verhaal van Ije Wijkstra te horen. Hij schoot op een koude winterochtend in januari 1929 vier agenten dood nabij Doezum en daar is natuurlijk veel over te vertellen. Was de voorstelling in het theater al een groot succes, in het veld komt het verhaal echt tot leven met vertellers die zo uit de dertiger jaren komen gestapt. De voorstelling gemist? Op 21 mei komen ze naar naar Nuis en op 9 juni is het de beurt aan Oostwold. Op 1 juli wordt de voorstelling nog een keer binnen gespeeld in dorpshuis 'De Rotonde' te Niekerk. Kaarten zijn te reserveren via info@komopverhoal.nl. Meer info: Mien Westerkwartier . (Bron: de Streekkrant, 9 mei 2017)


En op 25 april 2017 Jeltje en 'de mannen' op de foto bij sponsor de Wit

Kornhorn, 18 april 2017 - Vanmorgen gingen de vrijwilligers van C&HEK op de foto in en om de Curringherschuur in hun fraaie nieuwe bodywarmers. Ze zijn geleverd door Print-Bizz uit Opende en voorzien van het C&HEK logo op de rugzijde en het logo van sponsor de Wit op de borstzijde (zie de foto's). De bodywarmers zijn gedeeltelijk ook betaald uit de houtopbrengst van de elzensingels door C&HEK. 15 jaar geleden heeft fa. de Wit, t.g.v. de toenmalige opening van de werkschuur, ons o.a. (op maat gemaakte!) gereedschappen geschonken voor gebruik door de leerlingen van de basisschool én bodywarmers voor de vrijwilligers van de werkgroep C&HEK. Firma de Wit heeft nu opnieuw de bodywarmers gesponsord. De stichting Curringherveld dankt hen voor dit -letterlijk en figuurlijk- hartverwarmende gebaar waarmee ze een 'ijzersterke' band smeedt met onze vrijwilligers..


Kornhorn, 11 april 2017 - Onze jaarlijkse bloemenactie was wederom een groot succes. Voor het derde jaar op rij verkochten we tulpen voor de Pasen t.b.v. het Curringherveld. Op 1e Paasdag stonden ze fraai in bloei (foto). De actie heeft het mooie bedrag van 335 € opgebracht! We danken een ieder die zich heeft ingezet om dit te realiseren. Allereerst natuurlijk de bewoners van Kornhorn en omgeving. Maar met name ook de kinderen van De Groene Borg die met aanstekelijk enthousiasme huis aan huis gingen, de chauffeurs, en Ettie v/d Laan die alles weer organiseerde en ons na afloop vergastte op heerlijke soep met broodjes.


21 maart 2017 - WatOars - T.g.v. het begin van de lente hebben we als stichting Curringherveld in de Curringherschuur stilgestaan bij onze plannen voor het natuurterrein en konden we genieten van een optreden van de nieuwe 'country- en bluegrass band' WatOars. Hoe toepasselijk! Vanaf 17.00 uur was er de gelegenheid om de try-out bij te wonen en vanaf 19.00 uur was er een fijn en sfeervol optreden van de band, bestaande uit Geert v/d Meer, Kees Schriemer en Rob ter Horst. Zij hebben in de afgelopen tijd een heel gevarieerd repertoire opgebouwd bestaande uit Friese en Groningse liederen, afgewisseld met country, bluegrass en andere popsongs uit de jaren 60/70. De video-trailer toont enkele fragmenten uit hun Springtime-optreden.


Drone video-still Curringherveld - 25 juni 2014 (Opn. Eerde v/d Tuin) N.b. Klik voor een vergroting op: Kornhorn-Zuid in vogelvlucht

De grootste en de oudste werkgroep van de stichting Curringherveld is C&HEK; dit staat voor de werkgroep Cultuur en Historisch Erfgoed Kornhorn. C&HEK voert het dagelijks beheer over de natuurgebieden Curringherveld en Snipspoel. Het Curringherveld (ca. 6 hectare) ligt ten zuiden van Kornhorn en de Snipspoel (ca. 3 hectare) ligt ten zuidwesten van het dorp aan de Leidijk naar Opende.

Onderstaande luchtfoto, gemaakt vanuit een ballon op 28 augustus 2013, geeft een mooi beeld van het houtsingel-landschap van het z.g.n. EHS-gebied 'Kornhorn-Zuid' met centraal daarin het Curringherveld en het ten noorden van het dorp gelegen open polderlandschap.

Kornhorn-Zuid in vogelvlucht – Klik voor een vergroting op de foto.

Het Curringherveld valt binnen de zgn. Ecologische HoofdStructuur (EHS) van de rijksoverheid en het terrein is, evenals de Snipspoel, het juridisch eigendom van Staatsbosheer. Op 7 september 2001 werd voor het Curringherveld door Staatsbosbeheer een beheer/bruikleen overeenkomst met C&HEK getekend, te beginnen voor een periode van 5 jaar en sindsdien al 3x verlengd. Overeengekomen werd "dat het beheer van de terreinen gericht zal zijn op het behoud en de versterking van natuur- en landschaps waarden, waarbij openstelling voor publiek een belangrijke voorwaarde is". Daarnaast speelt de cultuurhistorie er een grote rol en is het gebied van belang voor natuur- en milieueducatie (N.M.E). In de overeenkomst werd dit laatste omschreven als volgt "dat C&HEK de contacten, vertaald in adoptie, onderhoudt met scholen in de omgeving en deze adoptie ook organiseert en beheert". Daarom werd aansluitend aan de beheerovereenkomst ook een adoptieovereenkomst tussen C&HEK en de Maranatha basisschool, nu Groene Borg geheten, te Kornhorn getekend en er werd een vrijwilligers-werkgroep NME opgericht die educatieve projecten ontwerpt, organiseert én uitvoert.

Het C&HEK-logo (tevens logo van de stichting) werd 'gezet' in de geelgekleurde Parel van het Plaatselijk Belang Kornhorn. In het midden ziet u het bekende logo van Staatsbosbeheer. Het Cultuur en Historisch Erfgoed is letterlijk gesymboliseerd door een HEK. Maar figuurlijk geeft het onze band met het verleden weer; vroeger stond er mogelijk een hek als veekering over het pad, maar nu is het hek van de dam.. Het hek blijkt opzij geschoven, er is ruimte voor een pad, dat uitnodigt voor een wandeling in de natuur, gelegen in een besloten cultuurlandschap.


Deze website wil laten zien wat er als gevolg van onze overeenkomsten in de loop der jaren tot stand is gekomen. Niet het juridische-, maar het locale eigendom vormt de basis voor de ontwikkeling en het beheer van het natuurgebied. Staatbosbeheer heeft als juridisch eigenaar niet alleen de voorwaarden geschapen maar deze gebruikersparticipatie ook zelf vanaf het begin, nu al 20 jaar geleden, ondersteund. Het is ook een onderdeel van onze dorpsvisie: zie Organisatie/Kornhorn Vitaal.

Onderstaande foto geeft een karakteristiek 'inkijkje' in het weiland van veehouder Jan Snip, aan de rand van het Curringherveld. In het Gebiedsplan Groningen wordt zo'n landschap aangeduid als 'besloten houtsingelgebied', dat zo uniek is voor het Westerkwartier, en dat door recreanten en toeristen zo wordt gewaardeerd. Honderd jaar geleden was het hier nog alom heide, nu is het weide! Tweehonderd meter verderop, in het Curringherveld waar de heide ook was ontgonnen, hebben we een stukje weide weer kunnen omzetten tot heide. Over afwisseling in 'cultuur'landschappen gesproken..

print